Mångfald på CWS: Eftersom mångfald lönar sig

Att främja mångfald kan ge ett viktigt bidrag till ett företags framgång - därför engagerar sig många CWS-anställda frivilligt i olika projekt för mångfald.

cws_diversity_screenshot_11.jpg

Personliga expertråd

Anpassat för din bransch, utan förpliktelser

Är ni redan kund till CWS?
Hidden Fields

CWS värdesätter dina personuppgifter och du kan läsa mer om hur vi behandlar demhär. Genom att bocka i rutan och trycka på "Begär offert" godkänner du att vi kontaktar dig.

16 November 2022

Mångfald blir allt viktigare i affärsvärlden. Det finns en god anledning till detta: ökad mångfald innebär ofta större innovationsförmåga. Många företag använder mångfalden specifikt som ett strategiskt verktyg för att expandera till nya marknader och bättre nå ut till sina kunder. Dessutom främjar en öppen och mångsidig företagskultur en attraktiv atmosfär för befintliga och potentiella yrkesverksamma och chefer.

Mångfald för att trygga en ljus framtid

Med dotterbolag i 15 länder interagerar CWS med många olika sorters kundgrupper. Dessutom kommer företagets anställda från en mängd olika bakgrunder och har med sig expertis inom en mängd olika discipliner. Alla har dock en sak gemensamt: de arbetar tillsammans som ett team för att se till att kunderna är nöjda och arbetar därmed för att säkerställa företagets långsiktiga framgångar. För att kunna göra detta ännu effektivare har CWS inrättat ett mångfaldsråd. Under ledning av detta råd har fyra arbetsgrupper med sammanlagt cirka 120 frivilliga medarbetare utvecklat mångfaldsprojekt som tar upp ämnen som ålder, kön, nationalitet och personer med funktionshinder. Dessutom finns ytterligare ett projekt som är inriktat på att utveckla en webbaserat utbildning som tar upp omedvetna fördomar.

Fyra huvudprojekt för ökad mångfald

I slutet av 2021 presenterade de fyra arbetsgrupperna 16 av sina projektidéer, fyra idéer per grupp. Idéerna bestod bland annat i ett program för job-sharing för att öka motivationen att självständigt utveckla och genomföra innovativa idéer inom företaget. Ett projekt för jobbrotation uppmuntrar anställda att fortsätta sin karriär i ett annat land eller en annan region. Avsikten bakom detta är att öka mångfalden och olika perspektiv. Ett särskilt mentorprogram sammanför erfarna och nya medarbetare för att lära ut de "oskrivna" reglerna för CWS. Slutligen finns det ett hälsoprogram som syftar till ökad psykisk hälsa hos de anställda.

"På CWS tror vi att olika perspektiv leder till smartare beslut, mer innovation och bättre samarbete", säger Dr Maren Otte, Group Director of Corporate Communications & Corporate Responsibility. Under de kommande åren är målet att steg för steg integrera de fyra programmen för mer mångfald i det dagliga arbetet på CWS.

I vår senaste hållbarhetsrapport kan du läsa mer om hur CWS redan nu sätter kursen för en hälsosammare och säkrare värld för kommande generationer - och hur företaget har åtagit sig att skapa en mångfaldig och inkluderande arbetskultur.