Cirkularitet får en egen märkning

Ett samtal med  Dr. Maren Otte:  Relevansen av transparent kommunikation om hållbarhet och CWS egna cirkulära märkning för cirkulära produkter 

Child with soap bubble

Personliga expertråd

Anpassat för din bransch, utan förpliktelser

Är ni redan kund till CWS?
Hidden Fields

CWS värdesätter dina personuppgifter och du kan läsa mer om hur vi behandlar demhär. Genom att bocka i rutan och trycka på "Begär offert" godkänner du att vi kontaktar dig.

4 June 2021

Ett samtal med Dr. Maren Otte

 

Dr. Maren Otte är ansvarig för hållbarhetsarbetet inom CWS Group och arbetar intensivt tillsammans med sitt team för en hälsosammare och säkrare framtid. På temat för CWS ledord "en hälsosammare och säkrare morgondag" fick medarbetarmagasinet ONE en pratstund med henne om hållbarhetsstrategin och några av de aktuella projekten.

Ms Otte, som Group Director Corporate Communications & Responsibility, är du bland annat ansvarig för CWS-gruppens hållbarhetsstrategi. Företaget har siktet inställt på att 2024 vara det mest hållbara företaget inom branschen. Hur ser det ut i dagsläget? 

På CWS jobbar vi varje dag för att skapa en hälsosammare och säkrare framtid. Detta kan vi bara uppnå om vi erbjuder hållbara lösningar. Vi är alla medvetna om att vår värld har nått sin gräns, där jordens resurser används i ett högre tempo än råmaterialen kan växa tillbaka och återskapas. Företagen måste ta sitt ansvar och hjälpa till här. Enligt oss är en av nycklarna till lösningen cirkulär ekonomi: vi ser på en produkts livscykel utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Från design och materialval, till användning och avyttring - vi tänker i cykler och har alla faser i åtanke. 

Vad innebär det? Med andra ord, vilka åtgärder vidtas för att göra de produkter vi erbjuder mer hållbara?

De allra mest hållbara produkterna är så klart de som inte ens behöver bli producerade. Men att göra produkter mer tåliga, att se hela cykeln och att återvinna dem när de är uttjänta - det är kärnan i hållbara produkter. De flesta av våra produkter hyrs, så vi har kontroll över hela produktens livscykel. Under 2021 lever vi efter två specifika mål. Det första är att i slutet av detta året, ska 35% av våra nya affärer vara med hållbara produkter. För att uppnå det, så måste vi första analysera vår hela produktportfölj och utvärdera den utifrån hållbarhet. Åtgärderna kommer att fokusera på biologisk mångfald, klimatförändringar och produktens cirkularitet. För det andra, så skapar vi som företag ett koldioxidavtryck för CWS-gruppen, och det jobbar vi på att hela tiden minska ytterligare. Även i detta fall kommer vi att utvärdera olika sparmöjligheter längs hela värdekedjan. 

Du nämnde cirkularitet i förhållande till hållbarhet. Vad menar du med det?

Själva grundtanken är att produkter ska hållas i servicecykeln så länge som möjligt och att olika alternativ för återvinning används. För oss innebär det ansvarfulla inköp av resurser, med fokus på tålig design och att vi tänker igenom hela livscykeln för produkten, från början till slut, under produktutvecklingen och att vi kikar på återvinningsalternativ redan i ett tidigt stadie - från fortsatt användning av fibrer till återanvändning av gamla produkter i nya kontexter. I framtiden kommer det att vara lätt att identifiera detta enkla och grundläggande tänk, på såväl produkter som i cykler, med vår egna "Think Circular"-etikett.

Är hållbarhet en ren säljgrej eller är det helt enkelt framtiden för ekonomin? 

Vi ser att många kunder förväntar sig en ökad transparens i den icke-finansiella sektorn. Större kunder letar inte bara efter information om social compliance, utan frågar också om hållbarhetscertifieringar och CO2-värden. Alla diskuterar det "nya normala" och hur det kommer att se ut. En sak kan vi vara säkra på: det kommer att bli än mer hållbart. På temat grön återhämtning spelar cirkulära modeller en nyckelroll. Vi tar upp denna idé och funderar redan på hur världen kan se ut i morgon. Vi tänker cirkulärt och stärker därmed vår styrka: hyresmodellen.

Ms Otte, stort tack för intervjun!