CWS Corporate Sustainability 3 Pillars

Skontaktuj się z nami!

Jesteś już klientem CWS?
Hidden Fields

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć tutaj

Raport CSR 2018/19

W trzecim kwartale 2019 r. opublikowaliśmy Raport o zrównoważonym rozwoju za rok sprawozdawczy 2018.

Jürgen Höfling

Drodzy Czytelnicy,

W ostatnich latach nasza firma przeszła wiele zmian, m.in. w wyniku połączenia z  firmą Initial. Dodatkowo przeprowadzona restrukturyzacja pozwoliła nam przekształcić się w systemowego dostawcę rozwiązań i zaistnieć na rynku międzynarodowym pod wspólną zmienioną marką CWS. Ostatecznie zaowocowało to powstaniem nowego gracza, który jest z jednej strony nowy, ale już jednak bardzo znany i ugruntowany.

Inspirację do rozwoju naszego modelu biznesowego niezmiennie czerpiemy z naszej historii. Koncepcję, którą dziś powszechnie nazywamy gospodarką współdzielenia, wdrażamy w życie od początku naszego istnienia. Klienci, z którym oferujemy wynajem i serwis, nie płacą bezpośrednio za produkty, które otrzymują, a raczej za usługi, które są z nimi związane. 

Istotą naszej działalności biznesowej jest świadczenie tych usług w sposób, który dodatkowo oszczędza zasoby naturalne i jest zrównoważony. Jest to również coraz ważniejsze dla naszych klientów.

Nie mamy wątpliwości, że to na nas spoczywa odpowiedzialność za dalszy rozwój koncepcji naszej działalności, technologii i usług - to samo dotyczy także naszej strategii zrównoważonego rozwoju, gdzie wdrożyliśmy nową podstawę i całkowicie zmieniliśmy ogólne podejście.

Kompleksowość naszego podejścia znajduje także odzwierciedlenie w raporcie CSR. Po raz pierwszy nasz raport obejmuje wszystkie spółki z Grupy CWS. Poprzednie struktury sprawozdawcze zostały zastąpione trzema nowymi polami sprawozdawczymi, które poprzedzone są szczegółowym opisem naszych strategicznych pomysłów i działań. Należy także pamiętać, iż odpowiedzialność korporacyjna to ciągła nauka i także w tym aspekcie wciąż uczymy się czegoś nowego. Wszystko to sprawia, że działania proekologiczne i prospołeczne są ważne i mają ogromne znaczenie dla naszej przyszłości.

Zapraszam do lektury i wspólnej podróży do zdrowszego i bezpieczniejszego jutra!  

Z poważaniem,

Jürgen Höfling
CEO of the CWS Group

 

Nasze zaangażowanie

W CWS wierzymy w przyszłość, która będzie zdrowsza i bezpieczniejsza. Zobowiązujemy się do tego każdego dnia dzięki naszym rozwiązaniom i produktom. Naszą najważniejszą siłą jest nasz model biznesowy, wielokrotnie powtarzany cykl serwisowy, który uważamy za decydujący czynnik sukcesu. Od zawsze wspieraliśmy ideę wielokrotnego, a  nie jednorazowego wykorzystania dóbr, aktywnie promując zrównoważoną formę działalności gospodarczej.

Reorganizacja naszej firmy znajduje również odzwierciedlenie w sposobie, w jaki nadal rozwijamy nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Analiza procesów i koncepcji doprowadziła to do powstania nowych struktur, nowych tematów, nowej sytuacji wyjściowej i rozszerzonej sprawozdawczości, która po raz pierwszy obejmuje całą Grupę CWS. To, co pozostało, to nasza pasja do zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa.

 

Przyszła orientacja naszego zrównoważonego modelu biznesowego opiera się na trzech filarach:

Ludzie przede wszystkim! Zoptymalizowany cykl! Wsparcie dla biznesu!

 

CWS Corporate Sustainability Employees

Ludzie przede wszystkim!

Co to oznacza?

Ludzie zawsze są najważniejsi w CWS. Nasi pracownicy są naszym najcenniejszym kapitałem. Oczywiste jest, że ich zdrowie i bezpieczeństwo w pracy są zatem najważniejszymi priorytetami. Naszym celem jest, aby każdy z nas dotarł do domu bezpiecznie i zdrowo pod koniec dnia pracy.

Pracując na rzecz bezpieczeństwa w naszym łańcuchu dostaw, bierzemy również odpowiedzialność za ludzi, którzy pracują dla nas na całym świecie, a nie bezpośrednio z nami.

Jak się w to angażujemy?

Postawiliśmy sobie za cel zmniejszenie liczby wypadków przy pracy w naszej firmie nawet do 0. I już teraz możemy podzielić się naszymi sukcesami: W całej grupie udało nam się obniżyć wskaźnik wypadków o 0,6 w 2018 r. i prawie o połowę w porównaniu z rokiem 2017.

Wspieramy naszych partnerów w łańcuchu wartości za pomocą naszego Kodeksu Postępowania, który określa standardy społeczne i środowiskowe, a zgodność z nimi jest monitorowana przez audytorów zewnętrznych.

0,6 

W 2018 r. udało nam się zmniejszyć liczbę wypadków o 0,6 w porównaniu z 2017 r.

 

 

CWS Corporate Sustainability Economic Efficiency

Zoptymalizowany cykl!

Co to oznacza?

Siła naszych działań gospodarczych wynika z naszego zrównoważonego myślenia. Model serwisowy CWS ma charakter wielokrotnie powtarzanego cyklu serwisowego. Zwiększając efektywność naszych procesów recyklingu, dokładamy wszelkich starań, aby 'jutro' było zdrowsze i bezpieczniejsze. Osiągamy nasz cel, jakim jest zapewnienie większego bezpieczeństwa i satysfakcji wszystkim naszym klientom poprzez innowacyjne rozwiązania w zakresie wynajmu. Ścieżka naszego myślenia i działania zawsze prowadzi nas przez cały cykl usługowy: od samego początku, aż do momentu, w którym cykl życia produktu dobiega końca. Chcemy również zoptymalizować nasze procesy w celu ochrony zasobów naturalnych.

Jak się w to angażujemy?

Do prowadzenia działalności gospodarczej potrzebujemy zasobów naturalnych. Pragniemy wykorzystywać je w sposób odpowiedzialny. Jednym z naszych celów jest m.in. ograniczenie emisji CO2 w sektorze pralnictwa i logistyki - o 15% w każdym z tych sektorów. W naszych pralniach chcemy również oszczędzać wodę, detergenty i chemikalia. Dlatego też testujemy alternatywne techniki prania zarówno mat wejściowych jak i odzieży roboczej.

121.000 

W naszych pralniach w roku 2018 zakupiliśmy około 121 000 gigadżuli zielonej energii elektrycznej.

 

 

 

CWS Corporate Sustainability Circular EconomySystem

Wsparcie dla biznesu!

Co to oznacza?

 

Przyszłość zaczyna się od nowa z każdym nowym dniem roboczym: wielokrotnie nawiązujemy obiecujące partnerstwa, które pomagają nam stać się jeszcze bardziej efektywnymi i innowacyjnymi w naszych podstawowych kompetencjach.

Dla CWS bycie o krok przed konkurencją oznacza również zajęcie się problemami ważnych interesariuszy. Robimy to pytając naszych klientów i pracowników o ich doświadczenia z naszą firmą. W końcu najbardziej obiecujące partnerstwa na przyszłość to partnerstwa z naszymi najważniejszymi interesariuszami.

Jak się zangażujemy?

Jako firma usługowa chcemy, aby nasi klienci i pracownicy byli z nas zadowoleni: chcielibyśmy osiągnąć wskaźnik rekomendacji w wysokości 70 dla obu tych grup. Jako organizacja chcemy stale uczyć się od i z naszymi kluczowymi interesariuszami. Dlatego też dwa razy w roku pytamy wszystkich naszych pracowników i klientów o ich opinie. Wyniki pomagają nam w dalszym rozwijaniu konkretnych działań. Dla zrównoważonego rozwoju naszej firmy.

47.057 

W 2018 r. nasi pracownicy ukończyli łącznie 47 057 godzin szkoleniowych. 

 

 

 

 

 

Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub sugestie dotyczące naszej działalności CR, skontaktuj się z

Dr. Maren Otte

Group Director Corporate Communications & Responsibility

CWS International GmbH

Dreieich Plaza 1A

D-63303

Dreieich

Germany